Pražský karneval a aféra s Basilejí

20. November 2021 | Von | Kategorie: Nachrichten, Top-Thema

Pražský karneval začal na Münsterfähre v Basileji. Podívali jsme se na něj blíže. Z úcty k našim pražským kolegům vyjde tento článek také v češtině…

Prolog

Od této chvíle je mi líto novinářů, které jejich šéfredaktoři každoročně posílají na basilejský karneval: „Udělejte text, maximálně 3000 slov a pár super fotek!“. A pak tam stojí, vidí všechnu tu basilejskou nádheru a… nemají tušení! A když se pak najde někdo, např. žena z Basileje, kdo se jim snaží vysvětlit Fasnacht, vracíme se k běžnému příkladu: JAK NAUČIT KRÁVU HRÁT NA HOUSLE? – Tady v Praze jsem strávil hodiny čtením a posloucháním. A pokuste se to sdělit co nejpragmatičtěji…..

Geneze

Byl to trajekt maa! (Fährimaa!)

Česká průvodkyně a religionistka Olga byla pozvána jedním ze svých hostů do Švýcarska a při této příležitosti navštívila město Basilej. Poněkud znuděně si koupila v pekárně chleba a posadila se vedle Münsterfähre, aby nakrmila racky. Fährimaa Jacques Thurneysen se nad ní slitoval a dovolil jí strávit celý den na Fähri a Fährimaa jí pak také řekl o Fasnacht. Olga pak byla v roce 2011 pozvána do Morgestraichu a na této 4i stávce ji téměř zasáhla nádhera, násilí a krása basilejské Fasnacht.

V Praze ji zaujala myšlenka, že v masce, s hudbou a tématem lze vyjádřit nespokojenost s událostí uplynulého roku. A totéž se rozhodla udělat i v Praze. Protože zde neexistovaly žádné „karnevalové kliky“, oslovila umělce ve městě a nevládní organizace (např. Greenpeace), školy a další organizace – a koncept Pražského karnevalu byl na světě: skupiny daly „námět“ a umělci jej realizovali.

Již v roce 2012 – rok po Olžině osvícení v Basileji – se konal první pražský karneval. A konala se 17. 11. – v den, kdy si připomínáme studentské nepokoje v Praze. Dne 17. 11. 1989 byla komunistickou vládou potlačena pokojná demonstrace pražských studentů. To byl začátek „sametové revoluce“, která nakonec vedla k demokracii. A OC pražského karnevalu se zdálo správné zvolit tento den, aby mohla být „demokracie“ také satiricky a zlomyslně napadena. Zda bylo toto datum zvoleno chytře, se teprve ukáže. V tento den to ve městě vypadá, jako by se v úterý Fasnacht konal podzimní jarmark a oslava 1. máje současně! Mnoho potenciálních účastníků (nevládních organizací) pražského karnevalu již má ve městě svůj stánek, kde dávají najevo své obavy. A malá skupinka kostýmovaných postav v ten den nepřitáhne příliš pozornosti.

Realizace – jinými slovy: karneval

Až do večera před 17.11 se staví kostýmy a rekvizity. S velkou dávkou kreativity a satiry. Rozehrávají se zde především společensko-kritická témata, která jsou ztvárněna nádhernými larvami a velkými postavami (nebo také velmi malými: Hudebníci měli na hlavách – téměř jako jediný převlek – čajovou svíčku v plastovém kelímku, což připomínalo tolik kritizovanou vzpomínkovou akci prezidenta za mrtvé Covid v České republice…). Poté se rekvizity za doprovodu hudby (letos bubeník z Basileje) přenesou přes Prahu na vltavský ostrov, kde se uloží pro zítřejší průvod.

A druhý den přišel ten velký okamžik. Letos se na ostrově ve Vltavě sejde asi 200 lidí a nejprve se – prostřednictvím moderátora s megafonem – skupiny navzájem představí a vysvětlí si téma. Poté se průvod seřadí a za doprovodu „Schlauch-Band“ projde centrem Prahy. Prvním vrcholem je přechod přes Karlův most a druhým procházka po pražské hlavní třídě, kterou lemují tisíce lidí, kteří při pohledu na masopustní průvod samozřejmě okamžitě vytahují mobilní telefony nebo fotoaparáty. Takže to můžete otočit, jak chcete: pražský karneval, ať už je jakkoli malý, má 17. 11. více diváků než basilejský korzár v Kleinbaselu. Z tohoto pohledu je datum 17.11. velmi ideální…

Účastníci tančí, zpívají, pronášejí svá poselství prostřednictvím „Zeedelu“ (který může být někdy velký jako stránka novin) a megafonu. Mají radost ze zájmu kolemjdoucích a s nadšením ukazují své rekvizity. A jsou tu i některé, velmi krásné, klasicky ukryté larvy.

 

DSCN2746[1]

Olga – die Quelle der Prager Fasnacht / Olga – zdroj pražského karnevalu

DSCN2748

Larve kaschiere nach Basler Muster / Ukrývání larev podle Basilejského vzoru

DSCN2758

Länderübergreifendes Atelier-Utensil / Nadnárodní studiové náčiní

DSCN2762

Eins der grossen Requisiten / Jedna z velkých rekvizit

DSCN2822[1]

Die Besammlung für den Umzug

DSCN2817

Das kaschierte Gesicht freut sich auf den Umzug / Skrytá tvář se těší na stěhování

DSCN2825

Der Vortrab im Umzug / Předvoj v průvodu

DSCN2833

Zuschauende hats../ Mnoho diváků

DSCN2835

Zum ersten Höhepunkt: Einzug auf die Karlsbrücke / K prvnímu vrcholu: vstup na Karlův most

DSCN2854

Das interessierte Publikum / Zainteresované publikum

DSCN2856

Auf zur Karlsbrücke / Na Karlův most

DSCN2850

Auf der Karlsbrücke / Na Karlově mostě

DSCN2833

Die Stadt ist voll… / Město je plné

DSCN2861

Der Umzug in der Dämmerung / Průvod za soumraku

Mnoho lepších fotografií najdete na následujícím odkazu, který vede k fotografovi Janu Hromádkovi: https://www.facebook.com/media/set/?vanity=jhromadko&set=a.10226976732628846.

Vydání 2021

Předem jsem byl písemně varován: „…letos nebude větší než průvod ve školní družině…“. A je to tak: letošní průvod tvořilo 7 skupin s rekvizitami, kapela (hadicová kapela, která hrála i v Basileji na Fasnacht Tuesday…) a několik lidí v kostýmech. Skutečné ekonomické vydání, nanejvýš srovnatelné s „Zyschtigsziigli“ na pouti v Basileji. Nelze srovnávat například s ročníkem 2018, kterého se zúčastnilo přibližně 500 aktivních účastníků. Vždy existovaly také externí skupiny: perkusní sekce z Bruselu nebo karnevalové kliky a exponenti z Basileje (Optimischte, Basler Bebbi, Beery Batschelet). V letošním roce se však zaregistrovali pouze 3 návštěvníci mimo Basilej. Jeden z nich napsat…

Co se stalo? No, skupiny z Basileje (včetně Bärengesellschaft) podlehly viru Corona (od několika dnů je Česká republika považována za vysoce rizikovou zemi). Fasnacht pak postrádá finance a OC bylo znovu obsazeno. Olga pevně doufá, že příští rok se věci opět pohnou kupředu. A ano, potenciál tu je. A čeká, až se znovu probudí.

Vztah k basilejské Fasnacht

Olga zná téměř každého z basilejské Fasnacht scény. Má kontakty na kliky, umělce a organizace. Zná pouťové jednotky, o kterých spisovatel nikdy neslyšel. Pražská „Schlauch-Band“ se několikrát zúčastnila basilejské Fasnacht (se Zeedelem!). O Olze a její práci informovala média v Basileji a ve Švýcarsku (SRF). Příště přijede na několik měsíců opět do Basileje, aby na tamní univerzitě přednášela na téma „Fasnacht a náboženství“. Samozřejmě s sebou vezme i svou rodinu. Nejmladšího zapsala do školky a staršího ze dvou synů následně do karnevalové družiny! Samozřejmě, že již hovořila se členy výboru a v roce 2017 „Schlauch-Band“ věnoval své téma v Basileji výboru Fasnacht. Tehdy požádali o „rozvojovou pomoc“ ve věci Fasnacht…

V roce 2018 kráčela v pražském průvodu skutečná „Fasnachts-Ladäärne“. Umožnil to Werni, basilejský malíř luceren, který v Praze uspořádal workshop, jak postavit a namalovat „Ladäärne“!

Spojení s Basilejí je zde. Doufejme, že v budoucnu se na pouť do Prahy vydá více basilejských přátel karnevalu. Pokud možno v kostýmu a s nástroji. Aby tato „rozvojová pomoc“ v oblasti karnevalu mohla pokračovat.

Kdo by měl zájem se pražského karnevalu zúčastnit nebo by chtěl Olgu jednoduše kontaktovat a dozvědět se více, zde je její e-mailová adresa: o.c@atlas.cz.

Kdo by chtěl vidět „normální vydání“, může se podívat na film z roku 2018 na youtube:

https://www.youtube.com/watch?v=e8u1zsP8KEA

(Translated with DeepL Translate) / (Přeloženo pomocí DeepL Translate)